Pentru moment, ne propunem să vă oferim informaţiile esenţiale, care să vă îndrume către ceea ce căutaţi.

Anticul şi Primitivul Rit Oriental de Misraïm (sau Mizraïm  sau  Mitzraïmşi Memphis (A.'.P.'.R.'.O.'.M.'.M.'.), (Registered Nο 018132859) Suveranul Marele Sanctuar Adriatic [Superum], este fără îndoială Ordinul cel mai ermetic existent pe scena masonică.

Veche Obedienţă a cărei sediu se află în Italia, moştenitoare a şcolilor din Napoli şi Veneţia, Suveranul Mare Sanctuar Adriatic cuprinde în Lojile sale de căutare numeroşi ermetişti, responsabili pentru alte mişcări ezoterice şi păstrători ale diverselor căi teurgice şi alchimice.

Fără a avea vocaţia prozelitismului, Suveranul Marele Sanctuar Adriatic a păstrat şi preţuit o abordare aristocratică şi ermetistă a Căutării Masonice.